ZHOTOVENÍ NETYPICKÝCH CHLADIČŮ

Společnost MAXIMUS ve spolupráci se zkušenými technickými a projektovými kancelářemi produkuje také netypické chladiče do existujících nebo teprve navržených chladicích soustav. Ke každému projektu tohoto typu přistupujeme individuálně z hlediska volby surovin i technologie provedení výměníku, aby se při předpokládané velikosti zástavby maximalizoval jeho tepelný výkon.

V případě prototypové výroby máme možnost zákazníkovi dodat výsledky zkoušek tepelného výkonu, zkoušek těsnosti, vibračních, rázových a vysokotlakých zkoušek.

Zhotovení tohoto typu se může provést pouze na základě toho, co dodá zákazník:

  • model/prototyp chladiče;
  • projekt chladiče;
  • technické údaje o parametrech a pracovním prostředí chladiče i celé chladicí soustavy nebo klimatizace.

Díky zásobám různých typů jader a dalších dílů a díky zkušeným technickým i výrobním pracovníkům můžeme nabízet vysoce kvalitní chladiče podle požadavků odběratelů v co nejkratším čase.

Na všechny atypické chladiče pochopitelně poskytujeme 12měsíční záruku.