Kolejová vozidla


Nabídka naší firmy zahrnuje chladiče tekutiny a oleje používané v chladících soustavách motorů kolejových vozidel. Ve spolupráci s největšími polskými přepravci a výrobci kolejových vozidel jsem dodali naše výměníky pro různé druhy lokomotiv a kolejových autobusů.

Snažíme se soustavně rozšiřovat naši nabídku sortimentu pro tuzumské a zahraniční odběratele. Abychom vyšli vstříc požadavkům kladeným na výměníky používané v kolejových vozidlech provádíme řadu zkoušek našich výrobků.