Na czym polega regeneracja sprężarki klimatyzacji?


Układ klimatyzacji jest dziś montowany w większości pojazdów użytkowych oraz samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów. Możliwość ograniczenia panującej w kabinie temperatury korzystnie wpływa na bezpieczeństwo, pomagając w utrzymaniu koncentracji. Przyczynia się też do poprawy wydajności pracy i zwiększa komfort kierowcy lub operatora. Montowane w pojazdach urządzenia z czasem mogą jednak ulegać awariom, a zastąpienie ich nowymi bywa kosztowne. Lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z możliwości regeneracji sprężarki klimatyzacji, która często jest przyczyną kłopotów. Przekonajmy się, dlaczego element ten jest tak ważny i sprawdźmy, jakie czynności są zwykle wykonywane podczas jego naprawy.

Dlaczego sprężarka jest ważnym elementem układu klimatyzacji?

Układy klimatyzacji mogą efektywnie działać za sprawą wykorzystywania zjawisk z zakresu termodynamiki. W grę wchodzi tu praktyczne zastosowanie prawidłowości, zgodnie z którą zwiększenie ciśnienia zwiększa temperaturę, a jego zmniejszenie ją obniża. W urządzeniu klimatyzacyjnym poza parownikiem odpowiedzialnym za zmianę stanu skupienia z ciekłego na lotny pod wpływem dostarczanej z zewnątrz energii, która jest odbierana z otoczenia i skraplaczem, gdzie gaz ulega zamianie w ciecz, czemu towarzyszy oddawanie zgromadzonego ciepła, nieodzowna będzie więc również sprawnie działająca sprężarka.

Jak regeneruje się sprężarki?

Regeneracji poddaje się na ogół sprężarki tłokowe, które z racji swej budowy są bardziej narażone na usterki. Elementami, które najczęściej ulegają zużyciu i wymagają wymiany, są tłoki i ich uszczelnienia, a także tłoczyska, które z czasem tracą swą geometrię. Poza uszczelnieniami zmiana może być potrzebna wymagać także przy mechanizmach przeniesienia napędu, które pozwalają na wprawianie w ruch całego korbowodu odpowiadającego za ruch tłoka. Zdarza się też, że uszkodzeniu ulega korpus sprężarki. Do wymienianych zwykle części należą też łożyska odpowiedzialne za swobodny i pozbawiony oporów ruch obrotowy. Ingerencji wymaga też nierzadko znajdujące się w sprężarce sprzęgło.