Na czym polega regeneracja chłodnicy spalin EGR?


Zanieczyszczenie powietrza stało się dziś jednym z większych wyzwań cywilizacyjnych. Dla poprawy sytuacji od pewnego czasu wprowadza się regulacje nakładające na producentów wszelkiego rodzaju pojazdów wyposażonych w silniki spalinowe obowiązek stosowania rozwiązań pozwalających na redukcję emisji spalin. Jednym z takich układów jest montowany zarówno w silnikach diesla, jak i jednostkach benzynowych EGR – Exhaust Gas Recirculation. Tak jak wszystkie urządzenia pracujące w ekstremalnych warunkach jego działanie zależy od prawidłowego funkcjonowania poszczególnych komponentów, które jednak przy tak znacznych obciążeniach z czasem mogą ulegać usterkom. Na szczęście ich skuteczna naprawa jest możliwa, czego przykładem będzie regeneracja chłodnicy spalin EGR. Przekonajmy się, jaka jest jej rola i zobaczmy, jak przywraca się jej pełną sprawność.

Do czego służy układ EGR?

Zadaniem układu EGR jest redukcja emisji tlenków azotu, powstających podczas pracy silnika. Powstają one w wysokiej temperaturze w następstwie reakcji tlenu pobieranego z powietrza ze znajdującymi się w nim cząsteczkami azotu, a także z tymi, które pochodzą ze spalanego paliwa. Sposobem na zmniejszenie skali tego zjawiska jest wtłaczanie do cylindrów pewnej ilości spalin zamiast powietrza atmosferycznego. Trzeba jednak pamiętać, że spaliny mają bardzo wysoką temperaturę, sięgającą nawet około 1000°C. Przed skierowaniem ich do kolektora dolotowego trzeba je więc uprzednio ochłodzić. W tym celu trafiają one do specjalnej chłodnicy EGR.

Jak można przedłużyć żywotność chłodnicy układu EGR?

Chłodnica EGR musi radzić sobie ze skutecznym odprowadzaniem znaczących ilości ciepła. Z uwagi na duże obciążenia pojawiające się podczas pracy może jednak w stosunkowo krótkim czasie ulegać awariom prowadzącym do powstania nieszczelności. Dzięki profesjonalnej regeneracji polegającej na usunięciu możliwości przecieków oraz kompleksowej wymianie uszczelnień element może odzyskać sprawność przy znacznie niższych kosztach i obciążeniu środowiska niż podczas produkcji nowego.