Jak przebiega naprawa chłodnicy w aucie?


Jednym z problemów, jaki pojawia się podczas działania podzespołów montowanych w nowoczesnych samochodach, jest generowanie dużej ilości ciepła. Dotyczy to wielu układów – przede wszystkim jednak tych, które muszą radzić sobie z temperaturą powstającą w wyniku procesu spalania, a także pojawianiem się dużego tarcia. Sposobem na unikanie przegrzewania się poszczególnych części jest montaż odpowiednich chłodnic, które z racji swej konstrukcji oraz sposobu funkcjonowania są narażone na uszkodzenia, co prowadzi do unieruchomienia auta. Alternatywą dla ich wymiany może być jednak skuteczna regeneracja. Przekonajmy się, jak wygląda naprawa chłodnicy. Sprawdźmy też, w jaki sposób są zbudowane tego rodzaju elementy.

Jak działa chłodnica?

Chłodnica umożliwia obniżenie temperatury przepływającego przez nią chłodziwa – może to być zarówno ciecz, jak i gaz. Dzieje się to za sprawą przekazywania energii cieplnej obecnej w chłodziwie wprost do materiału, z którego zrobiono rurki chłodnicy. Ciepło jest następnie oddawane do otaczających je cienkich lamelek, które będąc stosunkowo ciasno „pozawijane”, mają jednak dość dużą powierzchnię. Dzięki temu opływające chłodnicę powietrze jest w stanie przejąć znaczną ilość ciepła. Skuteczna praca chłodnicy wymaga więc odpowiedniej szczelności i drożności rurek oraz właściwej liczbie lamelek wykonanych z materiału o wysokiej przewodności cieplnej.

Jak można naprawić chłodnicę?

Sposobem naprawy chłodnicy może być likwidacja powstałej w niej nieszczelności za sprawą zalutowania powstałego otworu. Z reguły wiąże się to z koniecznością wycięcia części lamelek, co przekłada się na zmniejszenie efektywności chłodzenia. Metoda ta może być więc zastosowana jedynie przy niewielkich usterkach. W przypadku rozległych awarii rozwiązaniem może być kompleksowa regeneracja chłodnicy. Polega ona na wymianie rdzenia oraz wykorzystania pozostałych elementów układu, jeżeli są w dobrym stanie technicznym. W grę wchodzą tu m.in. rama chłodnicy czy zbiornik wyrównawczy. Jednocześnie wymianie ulegają stosowane uszczelnienia. Pozwala to na poczynienie znacznych oszczędności i w pełni przywraca wydajność chłodzenia.