Jak działa agregat skraplający?


Utrzymywanie odpowiednio niskiej temperatury jest niezbędne w przypadku wielu maszyn i urządzeń oraz instalacji przemysłowych. Dotyczy to również wszelkiego rodzaju budynków. Wśród sprzętu pozwalającego na uzyskanie potrzebnych efektów znajdują się różne chłodnice do maszyn przemysłowych, a także popularne agregaty skraplające. Przyjrzyjmy się im bliżej i sprawdźmy, w jaki sposób funkcjonują.

Jak jest zbudowany agregat skraplający?

Każdy agregat skraplający składa się z kilku podstawowych elementów umożliwiających jego efektywną pracę. W urządzeniu tego typu znajduje się parownik, będący podzespołem, w którym używany czynnik chłodniczy zmienia swój stan skupienia z ciekłego na lotny. Ponieważ wymaga to dostarczenia energii z zewnątrz, powierzchnia wymiennika odbiera ciepło z otoczenia, ogrzewając krążący w nim czynnik. Proces ten prowadzi do ochłodzenia powietrza z zewnątrz opływającego parownik – zjawisko to wykorzystuje się w układach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Czynnik w stanie lotnym trafia do sprężarki, która zwiększa jego ciśnienie, a tym samym temperaturę. Gaz trafia następnie do skraplacza, w którym oddaje ciepło, przekazując je do materiału, z jakiego wykonany jest element. Z uwagi na to, iż otaczają go zwykle dość cienkie lamelki, z jego powierzchni skutecznie może być odprowadzane ciepło – efekt ten jest wykorzystywany np. w chłodnicach. Ciecz ponownie może trafić do parownika i cały cykl zaczyna się od początku.

Gdzie stosuje się agregaty skraplające?

Agregaty skraplające są zwykle częścią systemów chłodniczych stosowanych przy magazynowaniu w chłodniach. Na ogół montuje się je w obiektach handlowych i centrach logistycznych. Służą m.in. do przechowywania substancji łatwo psujących się, farmaceutyków oraz komponentów dla przemysłu chemicznego czy do produkcji kosmetyków. Agregaty są też wykorzystywane w systemach klimatyzacyjnych np. w biurowcach i budynkach użyteczności publicznej. Z mniejszych agregatów skraplających korzysta się w meblach chłodniczych oraz samochodach chłodniach. Agregaty znajdują też zastosowanie w instalacjach przemysłowych.