Wdrożyliśmy nowe certyfikaty


Dążąc do ciągłego rozwoju oraz stałego podnoszenia kwalifikacji swojego personelu, firma Maximus w 2018 roku wdrożyła dwa nowe certyfikaty z zakresu spawalnictwa: PN-EN ISO 3834 oraz PN-EN 15085-2 na poziomie CL2.

Pierwszy certyfikat – „Wymagania jakościowe dotyczące spawania materiałów metalowych” PN-EN ISO 3834 jest normą definiującą jakość spawania produkcyjnego i montażowego. Określa też zasady, jakimi należy się kierować przy opisywaniu zdolności wytwórczych aby spawane konstrukcje spełniały dane wymogi jakościowe.

Drugi certyfikat – PN-EN 15085-2 na poziomie CL2 jest ważną normą z branży kolejnictwa. Poziom CL2 umożliwia spawanie istotnych elementów konstrukcyjnych takich jak: ramy nośne, obudowy wewnętrzne w wagonach, skrzynie przekładniowe oraz inne ważne elementy.

Z dumą więc prezentujemy nasze uzyskane Certyfikaty.