ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Захист персональних даних Користувачів веб-сайту https://www.maxmaximus.pl/ (далі – «Сайт») для нас є дуже важливим, тому ми докладаємо максимум зусиль, щоб забезпечити безпеку користування Сайтом.

Будь ласка, прочитайте зміст даного документу (далі – “Політика конфіденційності”), який має на меті пояснити правила роботи Сайту. Кожного разу, коли Ви користуєтеся Сайтом, Ви підпорядковуєтесь даній Політиці конфіденційності, тому, будь ласка, під час кожного входу на Сайт прочитайте її зміст та прийміть її умови.

Дана політика конфіденційності описує, зокрема: правила контактування з P.W Maximus Piotr Maksymów (далі – “Підприємець”), принципи обробки персональних даних Підприємцем, правила щодо можливості зміни персональних даних, принципи роботи Файлів cookie, що використовуються під час користування Сайтом, вимоги до обладнання, необхідного для користування Сайтом, правила подання скарг.

Терміни

Під наступними термінами слід розуміти:

 1. «Політика конфіденційності» – даний документ, що має назву “Політика конфіденційності”;

 2. «Підприємець»– Петро Максимів (Piotr Maksymów), що здійснює одноосібну господарську діяльність під назвою P.W Maximus Piotr Maksymów, зареєстрований за адресою: ul. Kolejowej 14, 66-120 Kargowa, Любуське воєводство, що внесений до Центрального Реєстру та Інформації про господарську діяльність (CEIDG), ідентифікаційний номер NIP: 9231194457, номер REGON: 970608963;

 3. «Сайт» – веб-сайт, доступний за адресою https://www.maxmaximus.pl/;

 4. «Користувач» – фізична особа, яка діє від свого імені, або від імені юридичної особи або організаційного підрозділу без статусу юридичної особи, але має правоздатність на підставі законодавства, яка користувалася Сайтом, переглядаючи веб-сайт, доступний за адресою https://www.maxmaximus.pl/, або відправляючи свої персональні дані через Формуляр, розміщений на Сайті, з метою отримання детальної інформації про Послуги, що пропонуються Підприємцем;

 5. «Формуляр» – форма для зв’язку з Підприємцем з метою отримання детальної інформації про діяльність Підприємця та Послуг що ним пропонуються, розміщена на Сайті у розділі «Контакт», через яку Користувач надає наступні дані: ім’я, прізвище та адресу електронної пошти;

 6. «Послуги» – отримання зворотнього повідомлення електронною поштою, що містить детальну інформацію про пропозицію Підприємця, на отримання якої Ви надали згоду шляхом заповнення Формуляра;

 7. «Обладнання Користувача» – телекомунікаційне обладнання, що належить Користувачу, таке як, зокрема, мобільний телефон, смартфон, комп’ютер, планшет або інший мобільний пристрій з доступом до мережі Інтернет (телекомунікаційний пристрій, призначений для прямого або опосередкованого підключення до мережевих терміналів).

§ 1. Вступні положення

 1. Даний Сайт супроводжується Підприємцем.

 2. Дана Політика конфіденційності набирає чинності з 8 березня 2018 року та визначає, в тому числі, правила надання Підприємцем Послуг за допомогою Сайту, включаючи права та обов’язки Користувачів Сайту, правила щодо обробки Підприємцем персональних даних, правила, що стосуються можливості зміни персональних даних, принципи роботи Файлів cookie, що використовуються при роботі Сайту, вимоги до обладнання, необхідного для користування Сайтом, правила надання скарг.

 3. Прийняття даної Політики конфіденційності є добровільним для Користувача, але необхідним для надання Послуги.

 4. Приймаючи дану Політику конфіденційності, Користувач заявляє, що він прочитав її зміст, приймає її умови та зобов’язується їх дотримуватися, і заявляє, що він знає про ризики, зазначені в § 2 ст. 2 даної Політики конфіденційності, та приймає їх.

§ 2. Вимоги до обладнання, загрози.

1. Для користування Сайтом вимагається наявність Обладнання Користувача, що має наступні веб-браузери: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer, Opera.

2. Підприємець надає Послуги Користувачам в електронному вигляді, що може призвести до появи комп’ютерних вірусів на Обладнанні Користувача або може призвести до отримання Користувачем небажаної комерційної інформації (так званого спаму), незважаючи на дотримання Підприємцем всіх можливих запобіжних заходів. Крім того, користування Сайтом призводить до необхідності використання Користувачем послуги передачі даних, що надається третьою стороною, за якою Користувач зобов’язаний компенсувати витрати.

3. Підприємець має право контактувати з Користувачем, використовуючи контактну інформацію (тобто ім’я та прізвище, а також адресу електронної пошти), яку Користувач залишив, заповнивши Формуляр.

§ 3. Файли cookie

1. Сайт використовує Файли cookie. Після входу Користувача на Сайт з’являється повідомлення, що інформує про використання Сайтом Файлів cookie. Повідомлення відображається до тих пір, поки Користувач не прийме повідомлення про використання Сайтом Файлів cookie. Прийняття здійснюється шляхом натискання Користувачем поля з написом: «Приймаю».

2. Детальна інформація, що стосується Файлів cookie, визначає що таке Файли cookie та яким чином вони використовуються Сайтом, є доступна після натискання Користувачем поля з написом: «Політика щодо файлів cookie», що з’являється одночасно із повідомленням про використання Сайтом Файлів cookie.

§ 4. Персональні дані

1. Адміністратором персональних даних, що отримуються від Користувачів, є Підприємець.

2. Дані обробляються відповідно до діючого законодавства та з урахуванням принципів надійності, прозорості та адекватності.

3. Дані збираються для того, щоб Користувачі могли користуватись Сайтом. Інформація, що міститься в системних журналах (наприклад, IP-адреса) в результаті загальних правил підключень, створених в Інтернеті, використовується для технічних цілей, пов’язаних з адмініструванням сервера, на якому розміщений Сайт.

4. Користувач може використовувати Формуляр після прийняття Політики конфіденційності, та після надання наступних персональних даних: ім’я, прізвище та адресу електронної пошти.

5. Персональні дані, зібрані за допомогою Формуляра, можуть використовуватися для підготовки Послуги для Користувача.

6. Надання персональних даних, зазначених у пунктах, що передують даному пункту, є добровільним для Користувача, але є необхідним для надання Послуги.

7. Якщо Користувач надає персональні дані, вони будуть використовуватися відповідно до мети їх надання. Правовою підставою для обробки персональних даних є розділ 6 ст. 1 літ.a Постанови Європейського Парламенту та Ради ЄС 2016/679 від 26 квітня 2016 року.

8. Обробка персональних даних Користувачів Підприємцем виконується з дотриманням всіх правил щодо безпеки обробки персональних даних, що відповідають вимогам діючого законодавства.

9. Час обробки персональних даних Підприємцем дорівнює часу, що необхідний для користування Сайтом та надання Послуги, та часу, протягом якого Користувач може надати проти Підприємця будь-який позов, пов’язаний з обробкою його персональних даних (тобто на період обмеження вимог).

10. На Сайті не збираються та не обробляються персональні дані з метою їх передачі або продажу третім особам у маркетингових цілях. Підприємець також не надсилає повідомлення від імені третіх осіб.

§ 5. Права, пов’язані з модифікацією персональних даних. Скарга до наглядового органу

1. Користувач має право вимагати від Підприємця перегляду, виправлення, внесення змін, обмеження, корегування або видалення своїх персональних даних, адміністратором яких є Підприємець, та має право заперечувати проти обробки його персональних даних Підприємцем. Для цього необхідно надіслати повідомлення на адресу електронної пошти: kargowa@www.maxmaximus.pl.

2. Користувач має право в будь-який час відкликати згоду на обробку персональних даних, надіславши заяву з цього приводу на адресу електронної пошти: kargowa@www.maxmaximus.pl. Відкликання згоди не впливає на законність обробки, що здійснювалася на підставі згоди до її відкликання. Це означає, що відкликання згоди стосується майбутнього, а не обробки даних, що мали місце в минулому, протягом періоду між наданням та відкликанням згоди.

3. Користувач, персональні дані якого адмініструються Підприємцем, має право подати скаргу до наглядового органу. Скаргу необхідно надсилати поштою на адресу Управління Генерального інспектора з захисту персональних даних, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, або через електронну скриньку Управління Генерального інспектора з захисту персональних даних.

4. Користувач має право вимагати від Підприємця передачі своїх персональних даних, Адміністратором яких він являється, іншому адміністратору персональних даних, якщо технічні та організаційні вимоги дозволяють надсилати такі персональні дані.

5. Адміністратор без необґрунтованої затримки – і в будь-якому випадку протягом одного місяця після отримання запиту – надає Користувачу, який надав один із запитів, згаданих у цьому розділі, інформацію про дії, здійснені у зв’язку з запитом або про можливе продовження терміну розгляду запиту через характер запиту чи кількості запитів, або про причини неприйняття рішення, та про можливість подання скарги до наглядового органу і застосування правових засобів захисту.

§ 6. Відповідальність Підприємця та подання скарги

1. Підприємець, що діє з належною обачливістю та піклується про правильність роботи Сайту, не несе відповідальність за технічні обмеження у користуванні Сайтом, що виникають внаслідок технічного стану Обладнання Користувача або внаслідок відсутності передачі даних (Інтернет-з’єднання), що використовується Користувачем.

2. Підприємець просить повідомляти про будь-які порушення, пов’язані з роботою Сайту, на наступну адресу електронної пошти: kargowa@www.maxmaximus.pl.

3. Підприємець розглядає скарги, про які зазначено в попередньому пункті даного розділу, протягом 7 днів від дати їх отримання, інформуючи Користувача про позитивний або негативний результат розгляду скарги, кожного разу вказуючи причини прийнятого рішення.

4. Користувач також має право скористатися позасудовими засобами розгляду скарг.

§ 7. Прикінцеві положення, зміна Політики конфіденційності, повідомлення про зміни

1. Підприємець залишає за собою право вносити зміни до даної Політики конфіденційності, яка вступає в дію від дня публікації нової Політики конфіденційності на Сайті.

2. Положення даної Політики конфіденційності відповідають діючому законодавству.

3. Якщо будь-які положення даної Політики конфіденційності виявляться недійсними або нечинними, це не впливає на дійсність чи чинність інших положень даної Політики конфіденційності.

4. Контактні дані Підприємця зазначені у розділі “Контакт”.

5. Якщо будь-яке положення Політики конфіденційності є незрозумілим для Вас, будь ласка, повідомте нас про це шляхом відправлення повідомлення на електронну пошту kargowa@www.maxmaximus.pl або за номером телефону, зазначеному у розділі «Контакт».