ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A https://www.maxmaximus.pl/ honlap (továbbiakban: „Honlap”) Felhasználóira vonatkozó magánjellegű információk védelme kifejezetten fontos számunkra, emiatt is törekszünk látogatóink biztonságára elsődlegesen.

Az alábbi dokumentumot (továbbiakban: „Adatvédelmi nyilatkozat”) látogatóink figyelmébe ajánljuk, amely tájékoztatást nyújt a Honlap működéséről. Az Adatvédelmi Nyilatkozat vonatkozik minden Honlap-használatra, ezért kérjük, hogy minden egyes belépéskor vegyék figyelembe a Honlap-használat szabályait fogadják el a feltételeket a tartalomra vonatkozóan.

Az Adatvédelmi Nyilatkozat ismerteti többek között: P.W Maximus Piotr Maksymów (továbbiakban: Vállalkozó) céggel való kapcsolatba lépés szabályait, a személyi adatfeldolgozás szabályait, a személyi adatmódosítás lehetőségeit, a Honlap-használat során használt Sütik működését, a Honlap-használathoz szükséges hard- és szoftver követelményeket, továbbá az esetleges reklamáció benyújtására vonatkozó szabályokat.

Szótár

Az alábbi fogalmak értelmezési kerete:

 1. Adatvédelmi nyilatkozat” – az alábbi dokumentum, amelynek „Adatvédelmi nyilatkozat” a címe;

 2. Vállalkozó”Piotr Maksymów, egyéni vállalkozó, P.W Maximus Piotr Maksymów nevű cég vezetője, a cég székhelye: ul. Kolejowa 14, 66-120 Kargowa, lubuskie vajdaság, cégjegyzékben szereplő adószám: 9231194457, REGON: 970608963;

 3. Honlap”https://www.maxmaximus.pl/ címen található weboldal;

 4. Felhasználó”saját, jogi személy vagy olyan szervezetek, amelyek jogi személyiséggel nem rendelkeznek, de ügyleti képességüket a közösségi vagy a nemzeti jog elismeri, az érdekében eljáró természetes személy a https://www.maxmaximus.pl/ címen található honlapot megtekintette vagy a honlapon található Kapcsolat-felvételi Űrlapot kitöltötte és személyi adatokat átküldte azzal a céllal, hogy a Vállalkozó által kínált Szolgáltatásokról részletes információkat kaphasson;

 5. Kapcsolat-felvételi Űrlap” – egy adatlap, amely a Vállalkozóval való kapcsolatba lépésre és az általa kínált Szolgáltatásokra vonatkozó részletes információ elérésére szolgál, amely a Honlapon a „Kapcsolat” nevű fülnél található, és ahol a Felhasználó következő adatait rögzíti: keresztnév, családnév és e-mail cím;

 6. Szolgáltatások” – visszacsatoló, a Vállalkozó kínálatáról szóló részletes információk e-mail üzenetben való elküldése, aminek elérésére vonatkozóan a Felhasználó a Kapcsolat-felvételi Űrlap kitöltésével beleegyezését adta;

 7. Felhasználó Eszközei”A felhasználó által használt távközlési berendezések, többek között például mobiltelefon, okos-telefon, számítógép, táblagép, vagy más internet-hálózathoz hozzáférhető eszköz (távközlési berendezés, amely a hálózathoz közvetlenül vagy közvetve csatlakozható).

§ 1. Bevezető rendelkezések

 1. A Honlap tulajdonosa a Vállalkozó.

 2. Az Adatvédelmi Nyilatkozat 2018.03.08-tól kezdve érvényes és többek között a Honlapon keresztül történő szolgáltatásnyújtás szabályait megállapítja, a Felhasználói jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése, tartalmazva a személyi adatfeldolgozás szabályait, a személyi adat módosításának lehetőségeit, a Honlap-használat során használt Sütik működését, a Honlap-használathoz szükséges hard- és szoftver követelményeit, továbbá a reklamáció benyújtásának szabályait.

 3. Az Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadása önkéntes a Felhasználó számára, ami szükséges a szolgáltatáshoz.

 4. Az Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadásával a Felhasználó nyilatkozik, hogy megismerte a szolgáltatás tartalmát, elfogadja és vállalja, hogy betartja a feltételeket, nyilatkozik arról, hogy tudatában van azokról a veszélyekről, amelyekről az Adatvédelmi Nyilatkozat § 2 (2) bekezdése szól.

§ 2. Hardver és szoftver követelmények, veszélyek.

1. A Honlap használata a következő böngészővel rendelkező Felhasználói Eszközök használatát követeli: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer, Opera.

2. A Vállalkozó a szolgáltatásait elektronikus úton nyújtja be, ami miatt a Felhasználó Eszközein, a Vállalkozó minden ésszerű intézkedés ellenére vírusok vagy kéretlen kereskedelmi kommunikáció (más néven „spam”) is megjelenhet. Ezenkívül a Honlap használatához a Felhasználónak a harmadik fél által nyújtott adatátviteli szolgáltatást kell használnia, amelyért a Felhasználó köteles fizetni.

3. A Vállalkozónak joga van felvenni a kapcsolatot a Felhasználóval, a Felhasználó által Kapcsolat-felvételi Űrlap kitöltésével megadott kapcsolattartási adatok (Név és e-mail cím) felhasználásával.

§ 3. Sütik

1. A Honlap sütiket használ. A Felhasználónak a Honlapra való belépésekor a Sütik használatára vonatkozó tájékoztató üzenet jelenik meg. Az üzenet addig látható, amíg a Felhasználó el nem fogadja azt a használatát. Az elfogadás akkor történik meg, amikor a Felhasználó a következő felirattal ellátott gombra rákattint: „Elfogadom”.

2. Pontos, sütikre vonatkozó információ, amely a jellegét és a Honlap által feldolgozását körülírja, és ami a következő felirattal ellátott gombra való kattintással lesz hozzáférhető: „Süti politika”, amely egyidejűleg megjelenik a Sütik használatára vonatkozó tájékoztató üzenettel.

§ 4. Személyes adatok

1. A Felhasználóktól elért személyes adatok adminisztrátora a Vállalkozó.

2. Az adatokat a jogszerűség, tisztességesség, átláthatóság és megfelelőség elvére való tekintettel feldolgozásra kerülnek.

3. Az adatok gyűjtése lehetővé teszi a Honlap használatát. Az interneten történő kapcsolatok általános szabályaiból eredő rendszernaplókban (pl. IP-címben) szereplő információk a Honlapon található kiszolgáló adminisztrálásához kapcsolódó technikai célokra használhatók.

4. A Felhasználó az Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadását követően és az alábbi személyes adatok megadása után használhatja az Kapcsolat-felvételi Űrlapot: név, vezetéknév és e-mail cím.

5. A Kapcsolat-felvételi Űrlapon keresztül összegyűjtött személyes adatok felhasználhatók a Felhasználó Szolgáltatásának elkészítésére.

6. Az e bekezdést megelőző bekezdésekben említett személyes adatok megadása a felhasználó számára önkéntes, de szükséges a Szolgáltatás nyújtásához.

7. Ha a Felhasználó a személyes adatokat megadja, azokat az átruházás céljának megfelelően használják fel. Jogalap a személyes adatainak a feldolgozása a (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (6).

8. A Felhasználó személyes adatainak feldolgozása a törvényben meghatározott személyes adatfeldolgozás biztonságára vonatkozó valamennyi szabálynak megfelelően történik.

9. A személyes adatok feldolgozása a vállalkozó részéről megegyezik a Honlap és a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges idővel, valamint azzal az időtartammal, amely alatt a Felhasználó a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos igényeiről (igény érvényesítésének elévülési ideje alatt) a vállalkozóval szemben felmerülhet.

10. A weboldalon személyes adatok gyűjtése vagy feldolgozása harmadik fél számára marketing célból nem történik. A Vállalkozó a harmadik személyek nevében semmi üzeneteket nem küld.

§ 5. A személyes adatok módosítására vonatkozó jogszabályok. A felügyelő hatóságnál emelt panaszok benyújtása

1. A Felhasználónak joga van arra, hogy a Vállalkozótól kéri, hogy megvizsgálja, helyesbítse, módosítsa, korlátozza, javítsa vagy törölje személyes adatait, vagy a feldolgozását kifogásolja. Annak érdekében küldjön el az üzenetet az e-mail címre: kargowa@www.maxmaximus.pl.

2. A Felhasználó bármikor jogosult a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonása az e-mail címre küldött utasítással: kargowa@www.maxmaximus.pl. A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolhatja a feldolgozás jogszerűségét, amit az engedély visszavonása előtt végzett hozzájárulás alapján hajtottak végre. Ez azt jelenti, hogy a hozzájárulás törlése a jövőre vonatkozik, nem pedig a múltban, a hozzájárulás megadása és visszavonása között végzett adatok feldolgozására.

3. A Felhasználó, akinek személyes adatait a Vállalkozó kezeli, jogosult panaszt benyújtani a felügyeleti szervhez. A panaszt postai úton keresztül a Személyi Adatvédelem Főfelügyelőségének Elnökségének a címére átküldendő: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, vagy a Személyi Adatvédelem Főfelügyelőségének Elnökségének az elektronikus postafiókjára.

4. A Felhasználónak joga van ahhoz, hogy a Vállalkozó személyes adatait továbbítsa, amelyet a Vállalkozó egy másik személyes adatkezelőnek irányít, amennyiben a technikai és szervezeti követelmények lehetővé teszik az ilyen személyes adatok továbbítását.

5. Az adminisztrátor szükségtelen késedelem nélkül – és minden esetben a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül – tájékoztatja a Felhasználót, aki az e bekezdésben említett kérelmek egyikét közölte, a kérelemhez vagy a kérelem jellegéhez vagy a kérések jellegéhez vagy a kérelmek számához vagy a cselekvés elmulasztásának okairól, valamint a panasz benyújtásának lehetőségéről a felügyelő szervhez és jogi védelmi intézkedések alkalmazásához.

§ 6. A Vállalkozó Felelőssége és a reklamáció benyújtása

1. A Vállalkozó a feltételeknek megfelelően eljárva gondoskodik a Honlap helyes használtaáról, azonban nem felelős a Honlap használatának technikai korlátaiért a Felhasználó berendezés műszaki állapotától függően, és amelyek Felhasználó által használt adatátvitel (internetkapcsolat) meghibásodásából erednek.

2. A Vállalkozó kéri a weboldal működtetésével kapcsolatos szabálytalanságok bejelentés nyújtását a következő e-mail címre: kargowa@www.maxmaximus.pl.

3. A Vállalkozó az e bekezdés előző bekezdésében említett panaszokat az értesítés napjától számított 7 napon belül elbírálja, és a panasz pozitív vagy negatív megfontolásáról tájékoztatja a felhasználót a határozat indokolásával.

4. A Felhasználó peren kívüli panasztételi és jogorvoslati eljáráshoz való hozzáféréshez jogosult is.

§ 7. Záró rendelkezések, a Sütik politika változtatása, a változtatások bejelentése

1. A Vállalkozó fenntartja a jogát az Adatvédelmi Nyilatkozat módosítására, amely az új Adatvédelmi Nyilatkozat feltüntetés napján következik.

2. Az alábbi Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezései hűen tükrözik az általános jogszabályokat.

3. Ha kiderül, hogy bármelyik Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, az a tény más rendelkezés érvényességét vagy hatályosságát nem befolyásolhatja.

4. A Vállalkozó adatai a „Kapcsolat” nevű fülben találhatóak.

5. Ha bármilyen Adatvédelmi Nyilatkozat pontja mégsem lenne egyértelműen értelmezhető, kérjük, tájékoztassanak minket arról a tényről a következő e-mail címre írt üzenettel: kargowa@www.maxmaximus.pl vagy hívjanak a „Kapcsolat” nevű fülben található a telefonszámot.